NOVO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Na novouređenom prostoru na gotovo 15 tisuća kvadrata u Mihačevoj Dragi građani mogu besplatno odlagati otpad

Na novouređenom prostoru na gotovo 15 tisuća kvadrata u Mihačevoj Dragi građani mogu besplatno odlagati otpad

Na novouređenom prostoru  na gotovo 15 tisuća kvadrata u Mihačevoj Dragi građani mogu besplatno odlagati otpad