Obavijest o uspostavi zimske regulacije prometa na području Crikvenice

promet_otvoren2

Na području grada Crikvenice dana 15. rujna 2020. godine ukida se ljetna regulacija prometa te se dana 16. rujna 2020. godine uvodi zimska regulacija prometa i to kako slijedi:

 

u naselju Crikvenica:

  • ukida se zabrana prometa u vremenu od 21:00 do 5:00 sati u Strossmayerovom šetalištu (od hotela Miramare do Črnog mula) te u ulici Gajevo šetalište (od Črnog mula do restorana Mendula)

  • uvodi se dvosmjerni promet u ulici Nikole Cara Črnog iz pravca šetališta Vl. Nazora.

  • uvodi se dvosmjerni promet na Šetalištu Vladimira Nazora, od skretanja za lučicu Podvorska, te nastavno ulicom Emila Antića do križanja sa ulicom Knežina u smjeru Selca.

 

u naselju Selce:

  • ukida se zabrana prometa na Šetalištu Ivana Jeličića – Tominčića (od Trga Palih boraca do hotela Slaven) u vremenu od 18:00 do 5:00 sati

 

u naselju Dramalj:

  • uvodi se dvosmjerni promet u ulici Braće Domijan u smjeru zapada nastavno ulicom Kačjak (uz obalu do restorana Kačjak Inn)

 

u naselju Jadranovo:

  • uvodi se dvosmjerni promet u ulici Obala u smjeru istoka.

 

Napomena: Postava znakova za sezonsko reguliranje prometa izvršiti će se dana 16.09.2020.g. u ranim jutarnjim satima.