OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN STARIJIH OSOBA

Programi Grada Rijeke, osim socijalne podrške, usmjereni su na aktivan život.

Programi Grada Rijeke, osim socijalne podrške, usmjereni su na aktivan život.

Programi Grada Rijeke, osim socijalne podrške, usmjereni su na aktivan život.