OBITELJ ŠLJIVO

U našem Dnevniku 23.2. objavili smo priču o teškoj životnoj situaciji u kojoj se našla obitelj Šljivo. Zahvaljujemo svim gledateljima koji su se odazvali humanitarnoj akciji za pomoć ovoj obitelji. Nažalost, uplate novčanih donacija ne mogu se izvršiti na broj računa koji smo objavili u našem programu jer je riječ o zaštićenom računu na koji takve uplate nisu moguće. Donacije u hrani i higijenskim potrepštinama možete odnijeti osobno na adresu obitelji Grad Grobnik 85/2, 51219 Čavle ili donijeti na Kanal Ri.O načinu na koji možete financijski pomoći obitelji Šljivo obavijestit ćemo vas nakon što bude definirano na koji su račun takve donacije moguće.Još jednom hvala svima na odazivu humanitarnoj akciji za obitelj Šljivo.

U našem Dnevniku 23.2. objavili smo priču o teškoj životnoj situaciji u kojoj se našla obitelj Šljivo. Zahvaljujemo svim gledateljima koji su se odazvali humanitarnoj akciji za pomoć ovoj obitelji. Nažalost, uplate novčanih donacija ne mogu se izvršiti na broj računa koji smo objavili u našem programu jer je riječ o zaštićenom računu na koji takve uplate nisu moguće. Donacije u hrani i higijenskim potrepštinama možete odnijeti osobno na adresu obitelji Grad Grobnik 85/2, 51219 Čavle ili donijeti na Kanal Ri.O načinu na koji možete financijski pomoći obitelji Šljivo obavijestit ćemo vas nakon što bude definirano na koji su račun takve donacije moguće.Još jednom hvala svima na odazivu humanitarnoj akciji za obitelj Šljivo.

U našem Dnevniku 23.2. objavili smo priču o teškoj životnoj situaciji u kojoj se našla obitelj Šljivo. Zahvaljujemo svim gledateljima koji su se odazvali humanitarnoj akciji za pomoć ovoj obitelji. Nažalost, uplate novčanih donacija ne mogu se izvršiti na broj računa koji smo objavili u našem programu jer je riječ o zaštićenom računu na koji takve uplate nisu moguće. Donacije u hrani i higijenskim potrepštinama možete odnijeti osobno na adresu obitelji Grad Grobnik 85/2, 51219 Čavle ili donijeti na Kanal Ri.