Obiteljsko nasilje u doba bolesti Covida 19

Obiteljsko nasilje u doba bolesti Covida 19 – uloga zdravstvenog sustava u zaštiti najranjivijih, tema predavanja u sklopu 22. riječkih dana bioetike – osim mjera pogoduju i drugi čimbenici poput ekonomskih i socijalnih stresora. Zdravstveni radnici imaju u toj priči ključno mjesto pa će se na temelju rezultata istraživanja predložiti nadogradnja sustava za zaštitu žrtava.

GOSTI:

1. doc.dr.sc. DALIDA RITTOSSA, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

2. dr.sc. ROBERT DORIČIĆ, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini

obiteljsko