Objavljene liste kandidata za članove vijeća riječkih mjesnih odbora

Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke utvrdilo je pravovaljanost dostavljenih kandidacijskih lista te ih objavljuje.

Kandidacijske liste unesene su na zbirnim listama prema abecednom redu punog naziva političke stranke odnosno dviju ili više političkih stranaka koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku listu, odnosno prema abecednom redu prezimena nositelja kandidacijske liste grupe birača.

Temeljem članka 19. Odluke, Izborno povjerenstvo objavljuje sve pravovaljane predložene kandidacijske i zbirne liste na internetskoj stranici Grada Rijeke, te na oglasnim pločama mjesnih odbora.

Mjesni izbori u Rijeci bit će održani u nedjelju, 12. ožujka.

Pravovaljane predložene kandidacijske i zbirne liste: