OBNOVA STARAČKOG DOMA

U uređenje stacionara Primorsko – goranaska županija uložila je 350 tisuća kuna.

U uređenje stacionara Primorsko – goranaska županija uložila je 350 tisuća kuna.

U uređenje stacionara Primorsko – goranaska županija uložila je 350 tisuća kuna.