Obrazovanje za sve -utopija ili stvarnost?

U Hrvatskoj je samo osnovnoškolsko obrazovanje obavezno, no ipak ne završe sva djeca osnovnu školu. Poražavajući podaci, kada je obrazovanje u pitanju, najviše se odnose na margine društva. Svega 26% osoba s invaliditetom završi srednju školu, a 3% stekne visoku ili višu stručnu spremu. naglasak ovogodišnjeg Međunarodnog dana obrazovanja stavljen je na obrazovanje osoba s invaliditetom. Podaci su poražavajući. 66% osoba s invaliditetom ima samo osnovnoškolsko obrazovanje ili manje od toga. Još je gora situacija sa visokom ili višom stručnom spremom, koju ima samo 3% osoba s invaliditetom. Upravo sveučilišta moraju osigurati osobama s invaliditetom sve uvijete kako bi imale jednake mogućnosti kao i ostali studenti.