Obrtnici opatija

U posljednih dvije godine obrtništvo na području Liburnije u pozitivnom je trendu. Otvoreno je 97 novih obrta, u prošloj godini 52 u ovoj 45, a to je rezultat kvalitetnih mjera koje lokalna samouprava namjenjuje za novootvorene obrte. Grad Opatija pomaže prilikom samog otvaranja, pa tako njihovi građani koji se požele baviti obrtništvom imaju brojne prednosti.

U posljednih dvije godine obrtništvo na području Liburnije u pozitivnom je trendu. Otvoreno je 97 novih obrta, u prošloj godini 52 u ovoj 45, a to je rezultat kvalitetnih mjera koje lokalna samouprava namjenjuje za novootvorene obrte. Grad Opatija pomaže prilikom samog otvaranja, pa tako njihovi građani koji se požele baviti obrtništvom imaju brojne prednosti.

U posljednih dvije godine obrtništvo na području Liburnije u pozitivnom je trendu. Otvoreno je 97 novih obrta, u prošloj godini 52 u ovoj 45, a to je rezultat kvalitetnih mjera koje lokalna samouprava namjenjuje za novootvorene obrte. Grad Opatija  pomaže prilikom samog otvaranja, pa tako njihovi građani koji se požele baviti obrtništvom imaju brojne prednosti.