OČUVANJE POMORSKE BAŠTINE

U Mošćeničkoj Dragi održana trodnevna Regata tradicijskih barki na jedra

U Mošćeničkoj Dragi održana trodnevna Regata tradicijskih barki na jedra

U Mošćeničkoj Dragi održana trodnevna Regata tradicijskih barki na jedra