REKLAMA

Od mora do gorja – Čavle

Puno je planova i projekata koje Općina Čavle uspješno provodi i realizira . Kaštel Grada Grobnika u sklopu projekta Putovima Frankopana dobiva novo ruho i nove sadržaje , baš kao i Dom kulture u Čavlima. U tijeku je realizacija njegove energetske obnove, točnije provodi se prva faza projekta njegove cjelokupne obnove. Radovi su započeli u veljači a kraj projekta očekuje se do kraja listopada