Od mora do gorja Kastav – 20.01.2023.

Od mora do gorja Kastav – 20.01.2023.

U Kastvu su maškare preuzele vlast. Već tradicionalno, na Antonju, gradonačelnik Matej Mostarac predao je ključeve grada. Ulogu Pusnog gradonačelnika ove je godine preuzeo Robert Mavar zajedno s Jurčićevom pusnom kompanijom i njihovim pustom Kunamixom.