Od mora do gorja – Kastav

Na području Grada Kastva u tijeku je vrijedan investicijski ciklus. Nakon što su još prošle godine od strane riječkih Plodina primili pismo namjere o izgradnji trgovačkog centra u Rešetarima, u gradu su se bacili na posao. Budući da u prostornom planu na željenoj poziciji nije postojala mogućnost gradnje trgovačkog centra, valjalo je izmijeniti plan te prenamjeniti prostor za koji je iskazan interes investitora.

omdg