Održan službeni posjet novootvorenom gradilištu Gavza

U sklopu projekta Aglomeracija Cres Lošinj, započeli su radovi na području Gavza ukupne vrijednosti preko 11 milijuna kuna, dok ukupna vrijednost radova na području JLS Cres iznosi preko 60 milijuna kuna

vlcsnap-2022-03-29-15h14m37s010

Izgradnjom crpne stanica Gavza, tlačnog voda u duljini od 371 m i gravitacijskog kolektora duljine 1.327 m sanitarne otpadne vode naselja Gavza se više neće ispuštati u more, već će se odvoditi prema UPOV-u Kimen.
Projektom je predviđena i rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže i distributivna telekomunikacijska kanalizacija ukupne duljine 1.670 m. Svakako treba napomenuti kako će se do stanke ljetne sezone radovi odvijati samo na županijskoj cesti do rampe za ulazak u naselje Gavza, a poslije ljetne sezone će se nastaviti radovi u samom naselju i izgradnja crpne stanice. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.