Održana radionica “Prostorni identiteti ruralnih naselja Gorskog kotara”

U organizaciji Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije u Delnicama je održana radionica “Prostorni identiteti ruralnih naselja Gorskog kotara”.

Na radionici se razgovaralo o identitetima goranskih naselja, tipičnim goranskim kućama te očuvanju goranskog prostornog identiteta. Riječ je o projektu započetim 2022. godine na inicijativu TZ Gorskog kotara koji će rezultirati studijom kojom bi se razmotrile mogućnosti uspostavljanja prostornih standarda građenja uz poštivanje tradicije i tipičnog goranskog krajolika. U cilju izrade studije na participativan i transparentan način na početku izrade studije je održan okrugli stol s načelnicima i gradonačelnicima koji su pokazali veliku zainteresiranost za očuvanjem identiteta goranskog kraja. Danas je održana radionica sa širom javnosti, a sve kako bi se postignuo konsenzus struke i javnosti.

Nakon tri interaktivna radionička bloka prisutnima su predstavljene Smjernice za očuvanje prostornog identiteta naselja koje su rezultat izrađene studije te je o istima uslijedila konstruktivna rasprava. Rezultati radionice biti će implementirani u Studiju. Izrađena studija biti će podloga za izradu prostornih planova svih 9 jedinica lokalnih samouprava Gorskog kotara.

Publikacija, kao i sav promotivan materijal vezan uz Studiju biti će javno dostupan, pa će se na taj način i buduće investitore i javnost osvijestiti o vrijednosti prostornog identiteta Gorskog kotara i potrebi njegovog očuvanja. Na radionici su uvodnu riječ imali Adam Butigan, ravnatelj Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije i Petar Hrg, direktor Turističke zajednice Gorskog kotara.

Prezentaciju su održale voditeljice izrade studije iz Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje PGŽ Vana Rodin Kružić i Sanja Turk.