Održana sjednica Gospodarskog vijeća HGK ŽK Rijeka

hgk 2

Dana 09.06.2021. godine pod predsjedanjem v.d. predsjednika HGK ŽK Rijeka prof.dr.sc. Herija Bezića održana je proširena sjednica Gospodarskog vijeća HGK ŽK Rijeka na kojoj su uz članove Gospodarskog vijeća sudjelovali i predsjednici i zamjenici predsjednika Udruženja i strukovnih skupina koje djeluju pri ŽK Rijeka. Sjednica je održana putem platforme ZOOM. Tema sjednice bila je mogućnosti korištenja EU fondova u razdoblju 2021. – 20217. godine.

Na sjednici su doc.dr.sc. Tomislav Radoš, potpredsjednik HGK, i mr.sc. Danijela Ćenan, direktorica Centra za inovacije i EU projekte HGK, nazočnima predstavili Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO) i Višegodišnji financijski okvir (VFO), koji predstavljaju strateški okvir i preduvjet su korištenja EU sredstava, odnosno financiranja projekata iz EU fondova. Istaknuto je kako iz ova dva izvora (NPOO-a i VFO-a) Republici Hrvatskoj stoji na raspolaganju cca 24 mlrd eura u razdoblju od 2021.-2027. godine.

Osim predstavljanja (1) strukture i komponenata NPOO-a i VFO, (2) raspodjele sredstava po komponentama NPOO-a, (3) prikaza projekata/aktivnosti privatnog sektora koje će se moći financirati iz NPOO-a, (4) prikaza tematskih ciljeva, prioriteta i posebnih ciljeva VFO-a, odnosno (4) područja i aktivnosti koja će se financirati iz VFO-a, na sjednici su obrađena ključna pitanja koja muče naše poduzetnike, kao što su: „Kako se na vrijeme pripremiti za prijavu projekata na buduće natječaje?“, „Kada se aktivno uključiti u pripremu i prijavu projekta?“, „O čemu voditi računa kako bi se izbjegle pogreške i propusti?“, slično.

Nazočni su detaljnije upoznati s načinom korištenja E-financiranja, jedne od usluga Digitalne komore, koja predstavlja odličan alat za pretraživanje odgovarajućih natječaja te provjeru prihvatljivosti prijavitelja i projektne ideje.

S ciljem detaljnijeg upoznavanja svojih članica s mogućnostima korištenja EU fondova u razdoblju 2021.-2027. HGK Županijska komora Rijeka tijekom jeseni organizirati će dvodnevne radionice za sve svoje članice.