Omladinski hostel rijeka

Hrvatski ferijalni i hostelski savez je neprofitna i nevladina organizacija, nezavisna asocijacija omladinskih hostela koja se bavi razvojem omladinskog turizma odnosno svih oblika i sadržaja organiziranog i individualnog odmora i rekreacije mladeži na području Republike Hrvatske. Jedan od njihovih hostela je Omladinski hostel Rijeka koji ima 61 krevet, smješten na Pećinama i iz njega se pruža krasan pogled na more.

Hrvatski ferijalni i hostelski savez je neprofitna i nevladina organizacija, nezavisna asocijacija omladinskih hostela koja se bavi razvojem omladinskog turizma odnosno svih oblika i sadržaja organiziranog i individualnog odmora i rekreacije mladeži na području Republike Hrvatske. Jedan od njihovih hostela je Omladinski hostel Rijeka koji ima 61 krevet, smješten na Pećinama i iz njega se pruža krasan pogled na more.

Hrvatski
ferijalni i hostelski savez je neprofitna i nevladina organizacija,
nezavisna asocijacija omladinskih hostela koja se bavi razvojem
omladinskog turizma odnosno svih oblika i sadržaja organiziranog i
individualnog odmora i rekreacije mladeži na području Republike
Hrvatske. Jedan od njihovih hostela jeOmladinski
hostel Rijeka koji ima 61 krevet, smješten
na Pećinama i iz njega se pruža krasan pogled na more.