Opasnost uvijek prijeti

Područje Kvarnera izrazito je rizično kada se govori o onečišćenju mora, a Primorsko-goranska županija spremna je za potencijalne nezgode

Područje Kvarnera izrazito je rizično kada se govori o onečišćenju mora, a Primorsko-goranska županija spremna je za potencijalne nezgode

Područje Kvarnera izrazito je rizično kada se govori o onečišćenju mora, a Primorsko-goranska županija spremna je za potencijalne nezgode