Opatijska kronika 03. 04. 2020.

1

Ova emisija najvećim je dijelom posvećena mjerama koje je Opatija donijela u borbi protiv koronavirusa.