Opatijska kronika

op

Epidemija koronavirusa gospodarski je pogodila Grad Opatiju zbog čega će gradski proračun za 2020. godinu imati 14 i pol milijuna kuna manje prihoda u odnosu na planirano, naglasio je opatijski gradonačelnik Ivo Dujmić na konfrerenciji za novinare.