Opatijska kronika

Vito Juričić je novi opatijski dječji gradonačelnik, predsjednica dječjeg gradskog vijeća je Lucija Deranja

Vito Juričić je novi opatijski dječji gradonačelnik, predsjednica dječjeg gradskog vijeća je Lucija Deranja

Vito Juričić je novi opatijski dječji gradonačelnik, predsjednica dječjeg gradskog vijeća je Lucija Deranja