Opatijski osnovnoškolci bacili su u more 10 tisuća kuglica s efektivnim organizmima

Simboličnim bacanjem u more 10 tisuća kuglica s efektivnim mikroorganizmima povodom 139 godina postojanja vodoopskrbe i odvodnje na Liburniji u Opatiji je obilježen Svjetski dan voda.

Kuglice s efektivnim mikroorganizmima sami su izradili i u more bacili učenici Osnovne škole “Rikard Katalinić Jeretov”, njih 221.