OPĆA BOLNICA GOSPIĆ

Opća bolnica Gospić jedina je bolnica na području Ličko-senjske županije, a organizirana zdravstvena djelatnosti na tom području traje više od 150 godina. U bolnici je trenutno 221 zaposlena osoba, od toga 40-tak liječnika.

Opća bolnica Gospić jedina je bolnica na području Ličko-senjske županije, a organizirana zdravstvena djelatnosti na tom području traje više od 150 godina. U bolnici je trenutno 221 zaposlena osoba, od toga 40-tak liječnika.

Opća bolnica Gospić jedina je bolnica na području Ličko-senjske županije, a organizirana zdravstvena djelatnosti na tom području traje više od 150 godina. U bolnici je trenutno 221 zaposlena osoba, od toga 40-tak liječnika.