OPĆINA ČAVLE

Općina Čavle nizom manifestacija u Gradu Grobniku i Velikom domu na Platku obilježava Dan Općine Čavle i blagdan sv. Filipa i Jakova

Općina Čavle nizom manifestacija u Gradu Grobniku i Velikom domu na Platku obilježava Dan Općine Čavle i blagdan sv. Filipa i Jakova

Općina Čavle nizom manifestacija u Gradu Grobniku i Velikom domu na Platku obilježava Dan Općine Čavle i blagdan sv. Filipa i Jakova