Općina Kostrena sufinancira sterilizaciju i cijepljenje kućnih ljubimaca

plakat-1

Općina Kostrena je 2018. godine donijela Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca na svojem području kojom je propisala trajnu sterilizaciju pasa i mačaka, osim u slučajevima kada je vlasnik uzgajivač pasa ili mačaka te ima rješenje o registraciji uzgoja od nadležnog tijela ili je od upravnog odjela Općine Kostrena dobio suglasnost za drugi način kontrole njihovog razmnožavanja.

Kako bi se u što većoj mjeri izbjegao nastanak neželjenih mladunaca koji bi radi ljudske nebrige mogli završiti na ulici, Općina Kostrena se obvezuje sufinancirati troškove sterilizacije mačaka, cijepljenja mačaka protiv bjesnoće, sterilizaciju negravidnih i gravidnih slobodno živućih mačaka, te troškove sterilizacije kuja vlasnicima pasa i mačaka s prebivalištem na području Općine Kostrena i to u visini od 50 posto ukupne cijene usluge. Ugovor je kao i prethodnih godina sklopljen s Veterinarskom ambulantom Kostrena vl. Dalibora Boljata.