Općini Viškovo odobreno 12 milijuna kuna za radnu zonu Marišćina K-2

Općina Viškovo dobila je od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Odluku o financiranju projekta „Radna zona Marišćina K-2 u Općini Viškovo“. Općini Viškovo je kao prijavitelju putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja Urbane aglomeracije Rijeka za provođenje projekta odobreno čak 11.997.311,22 kune iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Tih nešto manje od 12 milijuna kuna su bespovratna europska sredstva dok su ukupni prihvatljivi troškovi nešto više od 15 milijuna kuna. U glavnim crtama projekt se sastoji od ulaganja u izgradnju osnovne i dodatne zajedničke infrastrukture na području Radne zone Marišćina K-2 s ciljem razvoja i poboljšanja kvalitete i dostupnosti fizičke poduzetničke infrastrukture na području Općine Viškovo koja je dio Urbane aglomeracije Rijeka. Ovim će se projektom potaknuti unaprjeđenje poduzetničke klime jer će se nedvojbeno privući novi investitori, kako domaći tako i strani, koji će otvoriti nova radna mjesta. Posljedično tome, razvoj Radne zone Marišćina doprinijet će daljnjem socio-ekonomskom napretku lokalnog i šireg zemljopisnog područja.

„Ovaj smo projekt prijavili s ciljem daljnjeg jačanja sektora mikro i malog poduzetništva i obrtništva te razvoja poduzetničke i investicijske klime na području općine koja s jedne strane ima najviše stanovnika od svih hrvatskih općina, a s druge i gotovo 900 gospodarskih subjekata koji dokazuju izrazito razvijen poduzetnički duh u Viškovu. Ova nam je vijest došla kao pravi božićno-novogodišnji poklon na kraju ove po mnogočemu izazovne godine. Radna zona Marišćina predstavlja temelj za dinamičan gospodarski razvoj jer će se njezinim uređenjem u prometnom, komunalnom i energetskom smislu osigurati preduvjeti za investicije u gradnju objekata poslovne namjene koji će dodatno poboljšati poduzetničku klimu. Osim zadržavanja radnosposobnog stanovništva na području Viškova, ovaj će projekt doprinijeti i povećanju konkurentnosti Općine i životnog standarda svih njezinih stanovnika, a posebice onih koji će naći svoje radno mjesto u novoj zoni“, istaknula je višestruke prednosti ovog projekta općinska načelnica Sanja Udović.

Radna zona Marišćina K-2 smještena je uz sjevernu granicu Općine Viškovo u graničnom dijelu s Općinom Klana. Namjena Radne zone pretežno je proizvodno-uslužnog karaktera što podrazumijeva površine namijenjene za proizvodne pogone, istraživačko-inovacijske centre, skladišno-prodajne prostore, trgovinu na veliko te komunalne i servisne djelatnosti. Projekt će tako imati niz pozitivnih učinaka na lokalno stanovništvo: povećanu poduzetničku aktivnost na području Viškova, pozicioniranje općine kao sredine povoljnog poduzetničkog okruženja, smanjenje nezaposlenosti i rast životnog standarda.

Kategorija