Oporbeni glas – 23.03.2023.

Voditelj: Leo Pavela

Gosti:

Katarina Matak Radoš, MO Grbci ( HDZ )

Valter Štefan, MO Drenova ( HDZ )

Josip Ostrogović, HDZ Rijeka