OŠ PEĆINE

Osnovna škola Pećine slavi 80-tu obljetnicu škole te 140-tu obljetnicu školstva na Sušaku. Tom je prigodom organiziran projektni dan Sušak – Pećine nekad i danas.

Osnovna škola Pećine slavi 80-tu obljetnicu škole te 140-tu obljetnicu školstva na Sušaku. Tom je prigodom organiziran projektni dan Sušak – Pećine nekad i danas.

Osnovna škola Pećine slavi 80-tu obljetnicu škole te 140-tu obljetnicu školstva na Sušaku. Tom je prigodom organiziran projektni dan Sušak – Pećine nekad i danas.