OŠ Vladimir Gortan slavi 70. obljetnicu postojanja

U prostorijama Hrvatske čitaonice Trsat Osnovna škola Vladimir Gortan proslavit će 7. lipnja u 18 sati 70-obljetnicu svoga postojanja. Za tu je priliku Škola digitalizirala svu fotografsku građu čiji će tek jedan manji dio biti predstavljen u okviru svečane priredbe koju su učenici Škole pripremili.   

U 70 godina postojanja OŠ Vladimir Gortan izdvajaju se dva razdoblja.

Prvo razdoblje vezano je za početak rada Škole i za staru zgradu Riječke gimnazije u kojoj je školske godine 1952./1953. od nižih razreda Prve gimnazije i mlađih razreda osnovnih škola „Brusić“ i „Matteotti“ formirana 6. narodna osmogodišnja škola. Na prijedlog Vijeća nastavnika, a odlukom Savjeta za prosvjetu, nauku i kulturu NR Hrvatske, Školi je 1953. odobren naziv OŠ Vladimir Gortan. Prostorne teškoće bile su uzrok čestih selidbi pa je tako 1960./61. nastava za pet odjeljenja bila organizirana u prostorijama Talijanske gimnazije, a 1964./65. cijela  Škola uselila se u zgradu bivše Učiteljske škole, današnjeg Pomorskog fakulteta.

Drugo razdoblje u životu Škole vezano je za novu zgradu. Veliku potrebu za novim školskim prostorom uvjetovala je intenzivna stambena izgradnja na širem području grada te je 11. srpnja 1967. godine donesena Odluka kojom OŠ Vladimir Gortan seli u novu modernu zgradu na Vojaku, izgrađenu sredstvima prvog samodoprinosa građana Rijeke.  

U svom sastavu Škola je imala i područne razredne odjele. Od 1976. do 2013. godine u sastavu Škole djelovala je Područna škola „Draga“, a od 1985. do 1992. godine Područna škola „Franjo Paravić Bobi“, poznatija kao Bobijevo.

OŠ Vladimir Gortan danas je prepoznatljiva kao jedna od najstarijih Međunarodnih ekoškola Primorsko-goranske županije, Škola čiji je Odjel za govorno-jezične teškoće od 1993. godine otvoren djeci brojnih gradskih i prigradskih škola i Škola koja je dugi niz godina vježbaonica za studente Učiteljskog i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Fakulteta za matematiku te Odsjeka za politehniku i Teološkog fakulteta.

Školsko područje na kojem škola obavlja svoju odgojno-obrazovnu funkciju obuhvaća Mjesne odbore „Trsat“, „Vojak“ i „Bulevard“. Danas OŠ Vladimir Gortan broji 320 učenika i 47 djelatnika. Trenutno u Školi radi tri učitelja mentora, pet učitelja savjetnika i jedna izvrsna savjetnica. Ovu obljetnicu Škola po prvi put slavi samostalno, bez Područne škole „Draga“ koja bi, da je opstala, ove godine slavila 200. obljetnicu postojanja.