Osnovne škole Grada Rijeke spremne su za novu školsku godinu u izmijenjenim uvjetima rada

kola

 

Sve riječke osnovne škole kojima je osnivač Grad Rijeka spremne su započeti s nastavom prema uputama nadležnog ministarstva, Stožera civilne zaštite  i epidemiologa kojima je cilj sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID – 19 . 

Grad Rijeka  je za sve učenike viših razreda i odgojno-obrazovne radnike nabavio zaštitne maske te osigurao sva potrebna dezinfekcijska sredstva, higijenske i sanitarne potrepštine, a prema potrebama škola,  osigurat će i zaštitne pregrade kako bi se nastava mogla odvijati nesmetano, omogućavajući zdravstvenu sigurnost učenika i radnika, ali i primjenu pozitivnih pedagoških praksi.

Sve su škole, također, pripremile protokol postupanja u slučaju pojave virusa u ustanovi  i osigurale prostoriju za izolaciju, ukoliko se simptomi bolesti manifestiraju u školi, za vrijeme trajanja nastave.

 

Svaka od 25 osnovnih škola Grada Rijeke u suradnji s epidemiolozima, odabrala je jedan od tri modela odvijanja nastave koje je ponudilo nadležno ministarstvo a koji omogućavaju odvijanje nastave uz poštivanje svih propisanih mjera sprječavanja širenja zaraze koronavirusa.

Svaka je škola od ponuđenih modela odabrala onaj koji najviše odgovara njenim  potrebama prema zadatostima prostora i broja učenika. Većina osnovnih  škola radit će u više smjena, ovisno o veličini škole i broju učenika, a kako bi se izbjegao istovremeni dolazak učenika na nastavu te smanjio broj učenika koji se u istom trenutku nalaze u školama.

Svi učenici i roditelji će naputke o pravilima ponašanja i odvijanja nastave dobiti od svojih matičnih škola.

Organizacija programa produženoga boravka odvijat će se također prema modelima i preporukama za rad u uvjetima povezanima s COVID-19 koje je dalo nadležno Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Školama je ponuđeno nekoliko modela implementacije programa produženog boravka  u skladu s uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja. Modeli predviđaju i preporučuju organizaciju programa produženoga boravka u homogenim skupinama, no, ukoliko je takva organizacija nemoguća ili otežana s pozicije zadovoljavanja potreba roditelja i djece, odobreno je organiziranje heterogenih skupina učenika (mješovite skupine koje čine učenici dva ili više razrednih odjela).

U slučaju organiziranje heterogenih skupina učenika program produženog boravka organizirat će se u jednoj adekvatnoj, dovoljno velikoj prostoriji (primjerice, školskoj dvorani), na način da je između učenika svakoga razrednog odjela prozirna pregrada ili na način da se program odvija u dvije odvojene ali komunicirajuće prostorije tako da učitelj/ica može nadgledati i komunicirati s učenicima iz obje prostorije istovremeno.

Prilikom formiranja skupina u programu produženog boravka prednost će imati mlađi učenici zaposlenih roditelja/staratelja.

O načinima organiziranja produženog boravka odlučit će se prema broju učenika koji će koristiti mogućnost produženog boravka, a Grad Rijeka će osigurati sva potrebna sredstva kako bi se program mogao odvijati sukladno svim preporukama za suzbijanje bolesti COVID – 19.

 

Također, s prvim danom nove školske 2020./2021. godine, Autotrolej, po običaju, uvodi vozni red prilagođen početku škole, a on će se, bude li potrebe zbog novog režima rada škola i održavanja nastave, dodatno nastojati prilagoditi učenicima.

Grad Rijeka i osnovne škole Grada Rijeke u stalnom su kontaktu s nadležnim ministarstvom, nacionalnim i lokalnim Stožerima civilne zaštite, epidemiolozima i školskim  liječnicima te svim ostalim službama kako bi se u svakom trenutku moglo odgovoriti na specifična pitanja koja će se eventualno pojavljivati s obzirom na novu organizaciju nastave a sve s ciljem kako bi i učenicima i roditeljima ova nova školska godina protekla mirno, veselo i uspješno.