OSTAVŠTINA

Janet Majnarić, Kanađanka, porijeklom Delničanka, oporukom je ostavila 2 milijuna kanadskih dolara svome zavičaju. Tim će se sredstvima financirati dva za Delnice značajna projekta.

Janet Majnarić, Kanađanka, porijeklom Delničanka, oporukom je ostavila 2 milijuna kanadskih dolara svome zavičaju. Tim će se sredstvima financirati dva za Delnice značajna projekta.

Janet Majnarić, Kanađanka, porijeklom Delničanka,  oporukom je ostavila 2 milijuna kanadskih dolara svome zavičaju. Tim će se sredstvima financirati dva za Delnice značajna projekta.