Otpis dugova

Grad Rijeka te njegova komunalna i trgovačka društva blokiranim građanima opraštaju dugove od 5 do 10 tisuća kuna.

Grad Rijeka te njegova komunalna i trgovačka društva blokiranim građanima opraštaju dugove od 5 do 10 tisuća kuna.

Grad Rijeka te njegova komunalna i trgovačka društva blokiranim građanima opraštaju dugove od 5 do 10 tisuća kuna.