Otvoren centar za podršku beskućnicima

Otvorenje-Centra-za-podršku-beskućnicima-7

 

 

U Rijeci je, u ulici Antuna Mihića 2G, kao dio inovativnog socijalnog programa „Novi put“, otvoren Centar za podršku beskućnicima.

 

Centar za podršku beskućnicima otvoren je u renoviranom prostoru postojećeg nužnog smještaja Grada Rijeke. Prostor od 32m2 je uz to opremljen računalima i drugom opremom a u njemu će se provoditi edukacijske radionice, predavanja i druge aktivnosti koje su usmjerene boljoj društvenoj i socijalnoj integraciji ove ugrožene skupine građana. 

Konkretno, Centar će korisnicima omogućiti lakši pristup socijalnim uslugama, pružanje psihosocijalne podrške, lakše snalaženje na tržištu rada i među propisima koji reguliraju njihova razna prava i obveze.

Novouređeni prostor i informatička oprema također će, kao pomoć u školskim obvezama, biti na raspolaganju djeci iz nužnog smještaja.

 

Otvorenje Centra za podršku beskućnicima dio je inovativnog programa socijalnog uključivanja beskućnika  „Novi put“ kojeg provodi Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke,  u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Rijeka i riječkim prihvatilištima za beskućnike – prihvatilištem Udruge „Oaza“ te prihvatilištem Franjevačkog svjetovnog reda Trsat „Ruže sv. Franje“.

Dvogodišnji projekt „Novi put“ vrijedan je 1.483.984,74 kune, a sva sredstva u potpunosti su osigurana kroz natječaj „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I.“ iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. 

 

Projekt „Novi put“ osim ovog novouređenog prostora i Centra za podršku beskućnicima, obuhvaća j i  tzv. FollowUp program. Programu je cilj  omogućiti beskućnicima stjecanje znanja i vještina kako bi se aktivno uključili u život zajednice te promijenili svoj socijalni status. Ovaj program provodi mobilni tim stručnjaka koji djeluje na tri lokacije. Prvenstveno, oni pružaju psihosocijalnu podršku, provode edukacijske radionice i pružaju pomoći u školskim obvezama za djecu iz nužnog smještaja Grada Rijeke. Prema do sada iskazanom interesu, procjena je da će kroz FollowUp program proći oko 80 beskućnika i osoba u riziku od beskućništva a očekuje se da će iz projekta izaći osnažene kako bi aktivno mogle promijeniti svoj socijalni status u društvu.

Važan dio ovog programa je realizacija kazališne predstave.

Kazališnu predstavu će uz pomoć profesionalca, osmišljavati i izvesti sami beskućnici, odnosno osobe u riziku od beskućništva. Naime, svjetska iskustva pokazuju da je sudjelovanje u umjetničkim programima vrlo učinkovit način osnaživanja marginaliziranih skupina. Kroz iskustvo rada na predstavi, sudionici će usvojiti vještine, radne navike i nova znanja te steći povjerenje i uspostaviti svoje socijalne veze. Istovremeno, ova će predstava postaviti i izazov pred publiku u smislu povećanja svjesnosti i senzibiliziranosti prema ovoj društvenoj skupini koju definira niz specifičnosti.

Projekt „Novi put“ donosi i razrađenu kampanju kojoj je cilj  osvještavanje problema beskućništva. Ta kampanje uključuje 2 okrugla stola, 2 javne tribine, završne manifestacije projekta i tiskanje Vodiča za beskućnike.

Projektom je, također, omogućena dodatna edukacija za 15 stručnih osoba, razni tečajevi te kontinuirana supervizija tijekom trajanja projekta čime će oni unaprijediti svoje kompetencije i moći dalje raditi na razvoju i unapređenju projekata namijenjenih beskućnicima i osobama u riziku od beskućništva.

  

20 godina programa nužnog smještaja Grada Rijeke

Ovaj oblik zbrinjavanja osoba u riziku od beskućništva i beskućnika i nakon 20 godina jedinstven je primjer u Hrvatskoj. Predstavlja najkonkretniju pomoć, odnosno najsnažniji i socijalno najosjetljiviji odgovor na egzistencijalni problem s kojim se susreće ova skupina građana i obitelji u riziku od beskućništva i kroz ovaj programa rješava doslovno pitanje krova nad glavom. Nekim korisnicima postaje trajnije rješenje, a Grad im subvencionira troškove stanovanja i osigurava sve druge mjere pomoći na koje imaju pravo.

Za nužni smještaj Grad godišnje izdvaja oko 739.000 kuna u što spadaju tekuće održavanje objekata, režijski troškovi, troškovi voditeljice nužnog smještaja te provedba psihosocijalne pomoći korisnicima. Građanima koji žive u nužnom smještaju Grad Rijeka u potpunosti podmiruje usluge odvoza kućnog smeća i komunalnu naknadu te troškove korištenja vode do 5m3 mjesečno po članu obitelji i odvodnje otpadnih voda, kao i 50% cijene najamnine koja iznosi 1,84 kn/m2 (npr. za 16m2 korisnik plaća 14,75 kn najamnine mjesečno).  Pruža im se i pomoć za podmirenje troškova električne energije u iznosima od 150 do 400 kuna ovisno o broju članova obitelji.

 

Grad Rijeka svake godine izdvaja oko 1,35 milijuna kuna za različite programe skrbi vezane uz beskućnike i osobe u riziku od beskućništva.

Osim uređenja nužnog smještaja prije 20 godina, Grad Rijeka je u posljednje vrijeme izdvojio oko  400.000 kuna za uređenje i opremanje drugih prostora koji se koriste za smještaj i privremeni smještaj beskućnika i osoba u riziku od beskućništva, te je na besplatno korištenje dao niz gradskih prostora za smještaj beskućnika, odnosno za provođenje smještaj i provođenje programa namijenjenih ovoj rizičnoj skupini.

Prihvatilištu za beskućnike Ruže Svetog Franje Grad sa 120.000,00 kuna financira program koji se odnosi na smještaj beskućnika, a u ožujku 2013. godine u suradnji s Udrugom “Oaza” Grad je otvorio još jedno prihvatilište u koje se smještaju osobe s uputnicom Centara za socijalnu skrb. Grad Rijeka financira rad ovog prihvatilišta u potpunosti sa 460.000 kuna godišnje. Svako prihvatilište može primiti 14 osoba.

Za stambenu zajednica za žene beskućnice, Grad Rijeka je prije dvije godine osigurao i dao na korištenje bez naknade stan za smještaj 6 korisnica a rad ove stambene zajednice financira resorno ministarstvo.Isto tako Grad Rijeka financira smještaj osoba koje se zateknu u nepovoljnim životnim situacijama, a posebno žena s djecom, u prostorima Gradskog društva Crvenog križa Rijeka. Ova je mogućnost otvorena tijekom cijele godine, po potrebi.

Grad Rijeka financijski podržava rad Udruge „Depaul Hrvatska“ koja na području Rijeke provodi projekt pod nazivom „Vanjski (outreach) rad usmjeren prema marginaliziranim skupinama na mjestima njihovog okupljanja“. Članovi ove Udruge odlaze na mjesta na kojima se povremeno i stalno okupljaju beskućnici te im kroz razgovor nude savjetodavnu pomoć kao i usluge dnevnog boravka za siromahe i beskućnike u sklopu samostana sestara milosrdnica „Kuća utočišta“.

Za projekt Socijalne samoposluge, Grad Rijeka ustupio prostor bez naknade, dok je za projekt „Kruh sv. Elizabete“ koji se provodi u sklopu rada Socijalne samoposluge Grad Rijeka dodatno izdvojio 20.000,00 kuna u 2020. godini.