Otvoren Javni poziv kućanstvima za dodjelu kompostera

Općina Kostrena kontinuirano unaprjeđuje sustav gospodarenja otpadom na svojem području.

komposteri

Nakon izgradnje Reciklažnog dvorišta Urinj gdje se mještanima omogućava besplatno zbrinjavanje različitih vrsta otpada, Općina Kostrena nabavila je 600 kompostera za biorazgradivi komunalni otpad koje će bez naknade putem Javnog poziva dodijeliti kostrenskim kućanstvima kako bi se što više smanjile količine biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu. 

Komposteri su namijenjeni kućanstvima koja imaju mogućnost recikliranja biorazgradivog otpada na svojim okućnicama. Pravo na dodjelu kompostera imaju fizičke osobe koje su vlasnici/suvlasnici nekretnine na području Općine Kostrena ili imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Kostrena, obveznici su plaćanja komunalne naknade i nemaju dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Općini Kostrena te raspolažu okućnicom za smještaj kompostera kao i da im u nekom od prijašnjih poziva komposter već nije dodijeljen.

Sve informacije o uvjetima iz Javnog poziva kao i obrasce za podnošenje zahtjeva mještani mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Kostrena.