PANORAMA BUDUĆNOSTI

U Panorami predstavljena studentska idejna rješenja za budući izgled bivšeg motela, izgleda da za napuštenu Panoramu ipak dolaze bolji dani

U Panorami predstavljena studentska idejna rješenja za budući izgled bivšeg motela, izgleda da za napuštenu Panoramu ipak dolaze bolji dani

U Panorami predstavljena studentska idejna rješenja za budući izgled bivšeg motela, izgleda da za napuštenu Panoramu ipak dolaze bolji dani