Pekara arena

Pekara Arena i ove je godine ostala vjerna jednoj hvalevrijednoj tradiciji. Umjesto da u predblagdansko vrijeme tiskaju kalendare i troše novac na manje važne stvari, od 10. do 20. prosinca odlučili su smanjiti cijenu svih vrsta bijelog kruha.

Pekara Arena i ove je godine ostala vjerna jednoj hvalevrijednoj tradiciji. Umjesto da u predblagdansko vrijeme tiskaju kalendare i troše novac na manje važne stvari, od 10. do 20. prosinca odlučili su smanjiti cijenu svih vrsta bijelog kruha.

Pekara Arena i ove je godine ostala vjerna jednoj hvalevrijednoj tradiciji. Umjesto da u predblagdansko vrijeme tiskaju kalendare i troše novac na manje važne stvari, od 10. do 20. prosinca odlučili su smanjiti cijenu svih vrsta bijelog kruha.