Peta odgoda

Na Trgovačkom sudu u Rijeci ponovo odgođen stečaj Trećeg maja. Novo ročište zakazano za peti lipnja

Na Trgovačkom sudu u Rijeci ponovo odgođen stečaj Trećeg maja. Novo ročište zakazano za peti lipnja

Na
Trgovačkom sudu u Rijeci ponovo odgođen stečaj Trećeg maja. Novo
ročište zakazano za peti lipnja