PETROLEJSKOM CESTOM JEDNIM KOLNIČKIM TRAKOM

Jutros su počeli radovi na izgradnji spojnog kanalizacijskog kolektora od Orehovice do Pašca.

Jutros su počeli radovi na izgradnji spojnog kanalizacijskog kolektora od Orehovice do Pašca.

Jutros su počeli radovi na izgradnji spojnog kanalizacijskog kolektora od Orehovice do Pašca. Istodobno, na cesti od Drenove do Orehovice, popularnoj Petrolejskoj, u sljedećih godinu dana obnovit će se i vodovodna mreža. Promet će se na Petrolejskoj cesti zbog radova odvijati jednim kolničkim trakom uz regulaciju semafora, a moguće su i kraće zabrane prometovanja uz prethodnu najavu. Doći će i do privremenih izmještanja postojećih autobusnih stajališta. Radovi su počeli otvaranjem prve dionice od raskrižja ulica Balda Fućka i Pašac u smjeru Orehovice, a ta će faza potrajati sljedećih mjesec i pol dana. Potom će izvođači iz Dira gradnje na više dionica dugih oko 200 metara raditi u isto vrijeme. Inače, dosadašnji radovi na izgradnji sustava javne odvodnje otpadnih voda te rekonstrukciji vodovoda u naselju Pašac teku prema planu pa je od početka srpnja do danas položeno 300 metara kanalizacijskih i vodovodnih cijevi. Svi radovi na izgradnji oko 2 kilometra kanalizacijske mreže u tom naselju bit će gotovi do listopada sljedeće godine. Ukupna vrijednost investicije je 15 milijuna kuna, a sredstva su osigurana iz projekta Jadran.