PGŽ

Primorsko-goranska županija već godinama u suradnji s raznim ministarstvima i poslovnim bankama realizira različite kreditne programe za lokalne gospodarstvenike. Interes je sve godine izniman.

Primorsko-goranska županija već godinama u suradnji s raznim ministarstvima i poslovnim bankama realizira različite kreditne programe za lokalne gospodarstvenike. Interes je sve godine izniman.

Primorsko-goranska županija već godinama u suradnji s raznim ministarstvima i poslovnim bankama realizira različite kreditne programe za lokalne gospodarstvenike. Interes je sve godine izniman.