PGŽ obnavlja zgradu Doma zdravlja u Vrbovskom

Zamjenik župana Vojko Braut na redovitom susretu s novinarima informirao je o projektu obnove zgrade Doma zdravlja Vrbovsko.Planirana je zamjena vanjske stolarije, uređenje vanjskog stepeništa i ulaznog podesta na zapadnoj fasadi i izrada nadstrešnice nad prilaznim stepeništem. Time će se, između ostalog, povećati energetska učinkovitost zgrade i smanjit će se troškovi režija. Izradom nadstrešnice za dio stepeništa uz zgradu Doma zdravlja PGŽ smanjit će se utjecaj atmosferilija. Projekt se provodi tijekom 2023. i 2024. godine, a ukupna vrijednost investicije iznosi oko 50 tisuća eura, od čega je 25 tisuća eura sufinancirano od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije dok će preostali iznos osigurati Primorsko-goranska županija.U sklopu projekta „Uz pomoćnike u nastavi do inkluzivnog obrazovanja“ za školsku 2023./2024. godinu osigurano je ukupno 148 pomoćnika u nastavi za 157 učenika s teškoćama u 27 osnovnih i 13 srednjih škola, priopćio je dodatno zamjenik Braut. Ukupna vrijednost projekta je nešto viša od milijun eura. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi 560.000,00 eura ili 53,20 posto, a obavezni udio sufinanciranja Primorsko-goranske županije kao osnivača će iznositi 492.635,20 eura. Cilj projekta je stvoriti uvjete za nesmetano stjecanje znanja, vještina i kompetencija te povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama na području županije.Ravnatelj JU Priroda Marko Modrić predstavio je presjek turističkih rezultata posjećenosti špilja u nadležnosti JU Priroda i planirane investicije ove županijske javne ustanove. Kako je naveo, isplatom ukupnog iznosa sufinanciranja, uspješno je završen projekt unapređenja oporavilišta za bjeloglave supove u Belom na Cresu. Radi se o investiciji u visini od 117 tisuća eura, od čega je preko 114 tisuća eura sufinancirano od Europske unije i Fonda za zaštitu okoliša dok je preostali iznos osigurala JU Priroda. U sklopu projekta, rekonstruirana je pomoćna zgrada u kojoj je opremljena ambulanta za prihvat supova i prostorija za intenzivnu skrb. Također je rekonstruirana letnica te nabavljena hladnjača za skladištenje hrane. Infrastruktura je ujedno bila i preduvjet za apliciranje europskog projekta LIFE Support koji je posvećen osiguravanju budućnosti bjeloglavih supova te stvaranju boljih uvjeta njihova gniježđenja i povećanja populacije na Kvarneru.Govoreći o turističkim rezultatima, ravnatelj je naveo da je do 15. rujna Centar za posjetitelje Beli zabilježio 10.500 posjetitelja, što ovu godinu čini rekordnom. U istom razdoblju, Centar za velike zvijeri u Staroj Sušici posjetilo je oko 7500 posjetitelja dok se na godišnjoj razini ta brojka kreće oko 10 tisuća posjetitelja. Nadalje, špilja Vrelo zabilježila je oko 16 tisuća posjeta, špilja Lokvarka oko 4.500 tisuća, Kamačnik oko 16 tisuća, Golubinjak oko 13 tisuća te špilja Biserujka na Krku oko 39 tisuća dok Vražji prolaz i Zeleni Vir bilježe pad broja posjetitelja kao posljedicu velikog nevremena koje je oštetilo infrastrukturu na tim lokacijama.Vražji prolaz zatvoren je cijelu ovu godinu, napomenuo je ravnatelj i kao najizazovniju aktivnost ustanove u 2024. godini najavio rekonstrukciju mostova u Vražjem prolazu za koju je rekao da će biti izuzetno zahtjevna s obzirom na to da na lokaciji nije moguć pristup bilo kakvoj mehanizaciji te će se sve morati projektirati da bude prenosivo i spojivo na licu mjesta. Trenutno je u fazi izrada projektne dokumentacije i troškovnika, a prema preliminarnim procjenama, radi se o ukupnom iznosu preko 50 tisuća eura.