PGŽ prema Vladi upućuje paket hitnih mjera za Gorski kotar

 

Temeljem jednoglasno usvojenih zaključaka Županijske skupštine PGŽ o nužnim mjerama i aktivnostima za poticanje razvoja Gorskog kotara, a koji sadrže pojačana izdvajanja PGŽ u ukupnom iznosu od 54 milijuna kuna kroz naredne tri godine, paket prijedloga konkretnih mjera upućuje se prema Vladi RH-a. Kako je i iz same višesatne rasprave na prošlotjednoj sjednici u Ravnoj Gori artikulirano, bez izravne intervencije države neće bit moguće potaknuti gospodarski i ukupni razvoj tog brdsko-planinskog područja. Usprkos činjenici da PGŽ izdvaja značajna sredstva  koja se u zadnjih 10 godina penju do ukupnog iznosa od 267,7 milijuna kuna, izostale su ciljane mjere s državne razine bez kojih nije moguće zaustaviti negativne demografske trendove i pokrenuti razvojne potencijale Gorskog kotara.

Među prijedlozima koji se upućuju Vladi jesu i zaključci konferencije „Gorski kotar u fokusu“ koju je PGŽ organizirala 2019. godine, a u kojoj je detektirano deset temeljnih mjera za aktiviranje goranskih resursa te osiguranje razvoja Gorskog kotara, od nužnosti fiskalne i funkcionalne decentralizacije, revalorizacije napuštenih te izgradnja novih stambenih objekata uz sufinanciranje države, smanjenje doprinosa na plaće te oslobođenje poreza na dobit za poduzetnike iz Gorskog kotara. Traži se također i osiguranje financiranja nacionalne komponente u 100% iznosu za sve projekte s područja Gorskog kotara, zatim decentralizacija upravljanja prirodnim resursima Gorskog kotara (šume, voda, poljoprivredno zemljište, prostor), zatim smanjenje cijene rada za zaposlene u Gorskom kotaru kroz smanjenje doprinosa na plaće te oslobođenje poreza na dobit za poduzetnike iz Gorskog kotara. Predlaže se i sufinanciranje zimske službe za sve kategorije prometnica kao i usvajanje Plana razvoja brdsko-planinskog područja, izrađenog u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave sa brdsko-planinskih područja, sa jasno definiranim financijskom elementima, dinamikom provedbe aktivnosti te nositeljima aktivnosti po svakoj od nominiranih mjera provedbe.