Divljina s pogledom na more

Kaštel Zrinskih u Brodu na Kupi predstavio je nove sadržaje koji na zanimljiv način sjedinjuju prirodu i kulturu. Uređen je jedan od 8 interpretacijskih centara kulturno turističke rute Putovima Frankopana ali i izložen novi stalni postav Divljina s pogledom na more.

Kategorija