Hubbazia - Centar za inovacije u turizmu

U Opatiji u Vili Antonio uspostavlja se poduzetnički inkubator Hubbazia - Centar za inovacije u turizmu, a u planu je i revitalizacija Ville Angioline.

GOST: 1. EMIL PRISKIĆ, zamjenik gradonačelnika Grada Opatije

Kategorija