Na Korzu predstavljena izložba „Heroji imaju svoj kraj. Priče o njima-ne!“

Heroji imaju svoj kraj. Priče o njima-ne! - naziv je izložbe nastale u sklopu projekta Putovima Frankopana, postavljene na postamentima na Korzu.

Kategorija