PINS Skrad - Montana174

Lokalna razvojna agencija Pins član je mreže Euromontana, udruge za suradnju i razvoj planinskih područja. Trenutno provode projekt Montana174, koji govori o tome kako Kohezijska politika povoljno utječe na planinska područja

Kategorija