Primorsko-goranska županija uključena u dva europska projekta elektromobilnosti

 

Primorsko-goranska županija uključena je u europske projekte EnerMOB i EnerNETMOB, koji za cilj imaju povećanje elektromobilnosti na Jadransko-jonskom području, povezujući regije od Portugala do Cipra izgradnjom električnih punionica.

Kategorija