Primorsko-goranske županija osigurala preko 6 milijuna kuna za Dom zdravlja PGŽ i Zavod za hitnu medicinu

U Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka župan Zlatko Komadina s ravnateljem Davorom Vukobratom i zamjenikom ravnatelja Alenom Šimatićem potpisao je Ugovore o sufinanciranju Zavoda za hitnu medicinu PGŽ i Doma zdravlja PGŽ.

 

Primorsko-goranska županija za sufinanciranje posljedica zdravstvene krize uzrokovane pandemijom COVID–19 osigurala je 2.400.000,00 kuna Domu zdravlja PGŽ i 1.500.000,00 kuna Zavodu za hitnu medicinu PGŽ. Također, Županija će s 2.000.000,00 kuna financirati nabavu digitalnog mamografa s tomosintezom za potrebe Centra za prevenciju i dijagnostiku kroničnih masovnih nezaraznih bolesti Dom zdravlja PGŽ na lokaciji Parka Nikole Hosta 1 u Rijeci.

Kategorija