Ravnatelj ŽUC-a PGŽ Georg Žeželić odlazi u mirovinu. "Zadovoljan sam i ponosan učinjenim, ali uvijek može bolje"

U 8 smo godina poboljšali sigurnost i kvalitetu županijskih i lokalnih cesta, kazao je Žeželić koji nakon odrađena 2 mandata na čelu ove Ustanove odlazi u mirovinu.

Kategorija