Reciklažno dvorište Urinj počelo s radom i zaprimanjem otpada

Reciklažno dvorište Urinj namijenjeno je odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada kojim upravlja Komunalno društvo Čistoća iz Rijeke kao javni isporučitelj usluge prikupljanja i zbrinjavanja otpada na području Općine Kostrena. Korisnici reciklažnog dvorišta mogu biti fizičke osobe s prebivalištem ili privremenim boravištem na području Kostrene i za njih je usluga potpuno besplatna, uz predočenje osobne iskaznice.

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta je ponedjeljkom, utorkom i petkom od 8 do 15 sati, srijedom i četvrtkom od 13 do 20 sati te subotom od 8 do 13 sati. Nedjeljom i praznicima reciklažno dvorište ne radi.

Reciklažno dvorište Urinj zaprima različite kategorije kućnog otada, problematične vrste otpada kao što su stare baterije, lijekovi, elektronički otpad, ambalaža deterdženata i sredstava za čišćenje, motorna i jestiva ulja, idr. Na ulazu u reciklažno dvorište istaknuta je tabla s opisom kategorija otpada koji se zaprima i ključnim brojevima otada.

Na reciklažno dvorište mještani će moći bez naknade donijeti i glomazni otpad u ukupnoj godišnjoj količini do 3 m3 i biorazgradivi „zeleni“ otpad u ukupnoj godišnjoj količini do 3 m3 poput trave, lišća, granja voćaka i ukrasnog bilja isl. nastao na okućnicama i u domaćinstvima koja se ne bave niti jednim oblikom komercijalne djelatnosti.
Pravne osobe i obrtnici u reciklažno dvorište mogu predati otpad samo u iznimnim slučajevima kada je riječ o zelenom ili glomaznom otpadu koji je nastao kao posljedica radova na obračunskom mjestu korisnika na području Kostrene, uz odgovarajuću prateću dokumentaciju i uz plaćanje naknade prema cjeniku pružatelja usluge. 
Na mrežnim stranicama KD Čistoća mogu se pronaći sve informacije o reciklažnom dvorištu. Mještanima će na kućne adrese biti dostavljen i promotivni materijal, a na raspolaganju je i besplatni info telefon Čistoće 0800 999 900.

Projektom reciklažnog dvorišta želi se povećati udio odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjiti količine otpada koji će završiti na odlagalištu. Ukupna je vrijednost reciklažnog dvorišta iznosi 3,5 milijuna kuna od kojih je nešto više od 2 milijuna kuna bespovratnih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Kategorija