Završna konferencija projekta izgradnje reciklažnog dvorišta u Kostreni

U Kostreni je održana završna konferencija projekta izgradnje reciklažnog dvorišta, vrijednog 3,5 milijuna kuna od kojih je nešto više od 2 milijuna kuna bespovratnih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Sredstva su dobivena prijavom Općine Kostrena na natječaj Ministarstva zaštite okoliša i energetike „Građenje reciklažnih dvorišta“.

Reciklažno dvorište izgrađeno je na parceli površine 2.642 četvorna metra, uz prilaznu cestu koja vodi od kružnog raskrižja Urinj prema glavnom ulazu u Rafineriju nafte Rijeka. Sastoji se od ograđenog platoa veličine 959 četvornih metara na kojem su smještena 32 spremnika za različite vrste otpada, vaga, uredski kontejner i dva parkirna mjesta od kojih je jedno predviđeno za osobe s invaliditetom. Na obodu platoa reciklažnog dvorišta izveden je vatrogasni prilaz.

Reciklažnim dvorištem će upravljati Komunalno društvo Čistoća iz Rijeke kao javni isporučitelj usluge prikupljanja i zbrinjavanja otpada na području Općine Kostrena. Direktorica KD Čistoća Jasna Kukuljan, predstavila je usluge koje su mještanima Kostrene na raspolaganju  i vrste otpada koji će se zaprimati: „Ovdje će se moći donijeti sve korisne vrste kućnog otada poput papira i stakla kao i problematične vrste otpada, primjerice stare baterije, lijekovi, ambalaža deterdženata i sredstava za čišćenje, motorna i jestiva ulja. Na reciklažno dvorište moći će se donijeti i biorazgradivi otpad, a u suradnji s Općinom Kostrena dodatno smo proširili uslugu u vidu besplatnog prikupljanja glomaznog otpada i bio otpada na mjestu nastanka. Mještani imaju mogućnost pozivom na telefon i ispunjavanjem obrasca, na kućnom pragu naručiti uslugu i Čistoća će na poziv doći pokupiti takav otad, kako bi se što više smanjile količine nepropisno odloženog otpada i stvorila ljepša slika naših ulica.  Cjelokupni popis vrsta otpada koje će se zaprimati bit će objavljen na web stranicama Općine Kostrena i KD Čistoća.  Mještanima će na kućne adrese biti dostavljen promotivni materijal, a na raspolaganju je i besplatni info telefon Čistoće. Otpad prikupljen primanom selekcijom predaje se koncesionarima na sortiranje i daljnju oporabu. Situacija na tržištu sekundarnih sirovina nije najbolja, cijene izrazito rastu, trenutno Čistoća ima samo troškove. Činjenica je da desetljećima pokušavamo senzibilizirati javnost o važnosti primarne selekcije kao jedinog učinkovitog rješenja. Krajem godine trebala bi započeti gradnja nove , moderne sortirnice za područje devet jedinica lokalne samouprave. Sortirnica će omogućiti još učinkovitije izdvajanje i razdvajanje svih tih sirovina kao pripremu za bolji plasman, a jedino zaprljane frakcije idu na odlaganje u ŽCGO Marišćina. Upravo iz tog je razloga važno usvojiti naviku o ispravnom odlaganju otpada kako bi što više otpada bilo moguće oporabiti i da što manje količine završe kao otpad na odlagalištu“.

Projektom reciklažnog dvorišta Kostrena želi povećati udio odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjiti količine otpada koje će završiti na odlagalištima, u skladu s načelima kružnog gospodarstva i održivog gospodarenja otpadom. „Reciklažna dvorišta imaju važnu ulogu pri uspostavi odvojenog prikupljanja otpada i održivog gospodarenja otpadom, zato nam je važno da smo osigurali mještanima sve preduvjete da mogu odvajati što više vrsta otpada i na takav način utjecati na ekološku sliku Kostrene, ali i obiteljski budžet“, rekao je općinski načelnik Dražen Vranić.

Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Dario Modrić, istaknuo je kako se na reciklažnom dvorištu ne vrši nikakva obrada otpada. Radi se o ograđenim i nadziranim prostorima, namijenjenim odvojenom prikupljanju, razvrstavanju i privremenom skladištenju manjih količina otpada i omogućuju mještanima zbrinjavanje vrijednih i problematičnih vrsta otpada iz kućanstva.

U utorak 21. srpnja, od 18 do 19:30 sati na You Tube platformi planirano je održavanje webinara, online radionice o odvojenom prikupljanju otpada i ulozi reciklažnog dvorišta. Poveznica na predavanje bit će objavljena na općinskim mrežnim stranicama kao i na Facebook stranici Naša Kostrena.

Početak provedbe projekta: 26. srpnja 2019.

Završetak provedbe projekta: 25. srpnja 2020.

Kategorija